Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\www\piw\jpg\logo.jpg

Strona główna

 

FORMULARZE

 

Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz

pobierz>>

ROZPORZĄDZENIE (WE) Nr 183/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz

pobierz>>

Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/ martwego dzika

pobierz>>

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

pobierz>>

 

 

 

 

 

 

Dokumenty w formacie .pdf
Aby możliwe było odwzorowanie oryginalnego wyglądu, dokumenty są dostępne do pobrania w formacie .pdf. Do ich wyświetlania najlepszy jest program Adobe Acrobat Reader.
Program ten jest potrzebny również do wyświetlania i wydruku formularzy.
Oznacza to, że aby móc zobaczyć i wydrukować pliki online potrzeba bezpłatnego programu Adobe Reader. Aby go pobrać kliknij
tutaj.

 

Archiwum

 

ASF – afrykański pomór świń

 

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących

 

Wykaz gmin i lekarzy weterynarii zobligowanych do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym

Struktura, bilans

 

Miejsca urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa

 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Podstawa prawna

 

Kontakt

 

Formularze

 

Zamówienia publiczne

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej