Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\www\piw\jpg\logo.jpg

Strona główna

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

96-300 Żyrardów

ul. Czysta nr 3

 

Tel. 046 854 12 47

Fax 046 854 12 48

 

                www.piwzyrardow.pl

Sekretariat e-mail – zyrardow.piw@wetgiw.gov.pl

                           sekretariat@piwzyrardow.pl

 

 

Archiwum

 

O nas

 

Struktura

 

Miejsca urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa

 

Podstawa prawna

 

Linki

 

Kontakt

 

Formularze

 

Zamówienia publiczne

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie, informuje iż:

 

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 • inspektor weterynaryjny

do spraw Pasz i Utylizacji

w zespole ds. pasz i utylizacji

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Czysta 3
96-300 Żyrardów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żyrardów

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór na produkcją i obrotem pasz
 • nadzór na produkcją pierwotną pasz
 • nadzór nad ubocznymi produktami zwierzęcymi
 • nadzór nad eksportem i importem oraz obrotem pasz i dodatków
 • prowadzenie terminowej sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i utylizacji
 • prowadzenie bazy SPIWET oraz współpraca z inspektorami weterynaryjnymi ds. pasz i utylizacji w innych powiatowych inspektoratach weterynarii

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30,
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych typu: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka papieru,
- stres związany z obsługą petentów zewnętrznych oraz przeprowadzeniem kontroli,
- praca w siedzibie urzędu i poza urzędem,
- wyjazdy służbowe,
- szkolenia


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze,
W budynku nie występują uciążliwe ani niebezpieczne warunki pracy

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość przepisów weterynaryjnej administracji publicznej
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • umiejętność obsługi komputera
  • prawo jazdy kategorii B
  • komunikatywność
  • dyspozycyjność
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • możliwość wykorzystywania własnego samochodu do celów służbowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

o   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Termin składania dokumentów:

08-07-2016

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Czysta 3
96-300 Żyrardów

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 854 12 47
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

_________________________________________________________________

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie informuje, iż na terenie powiatu żyrardowskiego niżej wymienione rzeźnie uprawnione są do  przyjmowania tusz pochodzących z uboju z konieczności

 

1.     Skup, ubój, sprzedaż mięsa Danuta Zdzieszyńska, Wymysłów, ul. Piekarska 16, 96-320 Mszczonów,  tel.46 857 11 35

2.     Skup i ubój żywca oraz handel mięsem Beata Zygmunt, Kuranów 15, 96-325 Radziejowice, tel. 46 857 15 80

3.     Skup- Sprzedaż - Ubój Żywca sc. Stanisław Frączkiewicz i Synowie Starowiskitki Parcel 2, 96-315 Wiskitki, tel.46 856 91 40

 

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią - pobierz>>

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w Żyrardowie

z dnia 2 stycznia 2012r.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie rozpoczyna procedurę wyznaczeń na stanowiska nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych i rozbiorem mięsa czerwonego w następujących rzeźniach:

 

Lp.

Nazwa zakładu

Adres zakładu

Weterynaryjny numer identyfikacyjny

Telefon

1.

Rzeźnia Kazimierz Kuran

96-320 Mszczonów
ul. Ks. J. Poniatowskiego 22

14380101

46 857-17-15

2.

Skup i Ubój Żywca oraz handel mięsem Beata Zygmunt

96-325 Radziejowice, Kuranów 15

14383802

46 857-15-80

3.

Skup, Ubój, Sprzedaż Mięsa, Usługi z zakresu uboju zwierząt rzeźnych Danuta Zdzieszyńska

96-320 Mszczonów

Wymysłów, ul. Piekarska 16

14383803

46 857-11-35

4.

Skup, sprzedaż, ubój żywca s.c. Stanisław i Mariusz Frączkiewicz

96-315 Wiskitki

Starowiskitki Parcel 2

14383804

46 856-91-40

 

 

________________________________________________________________________________________________